Feb
26

Hundra år av förstudier och vikten av momentum

Även om det kan vara viktigt med förstudier bör man inte ta förstudierna för långt. Det finns nämligen en gräns när marginalnyttan av att utreda något börjar minska samtidigt som organisationen i ökad utsträckning tappar momentum. Det är bra att ha uppsikt beträffande konkurrenters erbjudanden och prissättningar och det är bra att undersöka marknadspotentialer. Men… Continue reading »

Jan
22

Vikten av att vara en del av sin egen målgrupp

Ett utvecklingsprojekt föregås ofta av en mängd olika element som exempelvis en affärsplan, som kan innehålla marknadsanalyser, utlåtanden från fokusgrupper, proof-of-concept etc. Allt sånt är sunt och affärsmässigt. Dessutom är det bra att ha torrt på fötterna eftersom det är enkelt att hänvisa till all research som gjorts om ni projektet skulle misslyckas med att… Continue reading »

Jan
08

Utveckla mot den målgrupp som driver affären

Det är lätt att tro att hoten mot en verksamhet i första rummet är externa. Det kan röra sig om konkurrens och prispressning, distributionssvårigheter, problem att attrahera duktig personal eller varför inte ökade råvarupriser. I strävan att positionera sig gentemot externa hot och risker är det enkelt att glömma bort hur interna problem ska behandlas… Continue reading »