«

»

Feb
26

Hundra år av förstudier och vikten av momentum

Även om det kan vara viktigt med förstudier bör man inte ta förstudierna för långt. Det finns nämligen en gräns när marginalnyttan av att utreda något börjar minska samtidigt som organisationen i ökad utsträckning tappar momentum.

Det är bra att ha uppsikt beträffande konkurrenters erbjudanden och prissättningar och det är bra att undersöka marknadspotentialer. Men gör det med måtta. Om resultatet är ett blue-print som inte tillåter kursändringar under gång kan det leda till att slutprodukten är out-of-date redan vid lansering.

Ett bättre – om än mer riskfyllt – sätt, är att skapa sig en god översiktsbild av marknaden, om kundernas problem, segmentets potential och sedan ta vara på den inneboende kraften i organisationen och utveckla tjänsterna iterativt.

Ta det litet på volley liksom..

Det funkade för Gustaf II Adolf vid Breitenfeld 1631 mot den kejserliga arméns tercios och det fungerar även nu: snabba och lättrörliga organisationer för en snabb och volatil marknad.

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>