Maj
18

Vikten av en organisation anpassad för internetnärvaro

Internet har blivit en viktig kanal att marknadsföra, sälja och kommunicera med sina kunder. Fastän företag sakta anpassar sig till det nya affärsklimatet, återspeglas inte den flexibilitet, volatilitet och omfång, som är webbens signum, i organisationsstrukturen vilket resulterar i att organisationen själv blir den största tröskeln för att maximera affärsnyttan med internetinitiativet. Det blir viktigare… Continue reading »

Feb
26

Hundra år av förstudier och vikten av momentum

Även om det kan vara viktigt med förstudier bör man inte ta förstudierna för långt. Det finns nämligen en gräns när marginalnyttan av att utreda något börjar minska samtidigt som organisationen i ökad utsträckning tappar momentum. Det är bra att ha uppsikt beträffande konkurrenters erbjudanden och prissättningar och det är bra att undersöka marknadspotentialer. Men… Continue reading »

Jan
23

Vilken division spelar ditt företag i?

Det finns flera beröringspunkter mellan sport och affärsverksamhet. Fler än en gång har jag hört termer som vanligtvis hör hemma i sportvärlden: lagspel, göra mål, vinna racet osv. Men det finns andra beröringspunkter också. Man tränar och man spelar match. Stiliserat kanske man kan säga så här: I korpfotboll tränar man inte så ofta, sedan… Continue reading »