Feb
26

Hundra år av förstudier och vikten av momentum

Även om det kan vara viktigt med förstudier bör man inte ta förstudierna för långt. Det finns nämligen en gräns när marginalnyttan av att utreda något börjar minska samtidigt som organisationen i ökad utsträckning tappar momentum. Det är bra att ha uppsikt beträffande konkurrenters erbjudanden och prissättningar och det är bra att undersöka marknadspotentialer. Men… Continue reading »