Feb
26

Hundra år av förstudier och vikten av momentum

Även om det kan vara viktigt med förstudier bör man inte ta förstudierna för långt. Det finns nämligen en gräns när marginalnyttan av att utreda något börjar minska samtidigt som organisationen i ökad utsträckning tappar momentum. Det är bra att ha uppsikt beträffande konkurrenters erbjudanden och prissättningar och det är bra att undersöka marknadspotentialer. Men… Continue reading »

Jan
08

Utveckla mot den målgrupp som driver affären

Det är lätt att tro att hoten mot en verksamhet i första rummet är externa. Det kan röra sig om konkurrens och prispressning, distributionssvårigheter, problem att attrahera duktig personal eller varför inte ökade råvarupriser. I strävan att positionera sig gentemot externa hot och risker är det enkelt att glömma bort hur interna problem ska behandlas… Continue reading »