Jan
08

Utveckla mot den målgrupp som driver affären

Det är lätt att tro att hoten mot en verksamhet i första rummet är externa. Det kan röra sig om konkurrens och prispressning, distributionssvårigheter, problem att attrahera duktig personal eller varför inte ökade råvarupriser. I strävan att positionera sig gentemot externa hot och risker är det enkelt att glömma bort hur interna problem ska behandlas… Continue reading »