Apr
27

Rekryteringsprocessen som metod för affärsutveckling

En rekrytering är inte någon lätt historia. Dels handlar det om att analysera verksamheten för att identifiera vilken typ av kompetens som krävs, men det krävs också att man tar pulsen på organisationen för att se vilken personlighetstyp som bäst passar in i organisationen. Men rekryteringen kan också fylla andra roller. I en rekrytering har… Continue reading »

Apr
24

Vem är du och varför ska jag lita på dig?

Många undersökningar tyder på att en stor andel människor vänder sig till nätet innan de ska genomföra ett köp. De huvudsakliga skälen är två till antalet. Dels så vill man se hur andra uppfattar produkten och dels så vill man se vem som säljer produkten till lägst pris. Det förra skälet har ett emotionellt tilltal… Continue reading »

Mar
11

Syndare, på Twitter finner du absolution – kanske

Tanken om biktstolar online har det talats om redan sedan mitten av nittiotalet och det har nog förekommit både ett och två försök att försöka förmå folk att gå ut med sina snaskigheter i plenum. Secret Tweet är det senaste i raden av försök och kanske kommer det att bli det hittills mest framgångsrika. Upplägget… Continue reading »

Jan
26

What will Google do

This week, Jeff Jarvis‘ new book What Would Google Do, is to be released in which Mr Jarvis attempts to define and de-construct Google’s business model in order to apply it to other businesses. Mr Jarvis argues that companies, in order to prosper in the future, will have to adapt to the Google way of… Continue reading »

Jan
15

Affärsnyttan kring Guy Kawasakis twittervanor

I ett inlägg från igår ”Så hanterar du din digitala identitet i framtiden”, hänvisade jag till en artikel om Guy Kawasakis twittervanor på Schmula. Det räkneexempel som har angetts har brister. Framför allt eftersom antalet tweets är inte går tillbaka till den absoluta starten då Guy började använda Twitter i augusti 2007 utan från det… Continue reading »

Jan
08

Utveckla mot den målgrupp som driver affären

Det är lätt att tro att hoten mot en verksamhet i första rummet är externa. Det kan röra sig om konkurrens och prispressning, distributionssvårigheter, problem att attrahera duktig personal eller varför inte ökade råvarupriser. I strävan att positionera sig gentemot externa hot och risker är det enkelt att glömma bort hur interna problem ska behandlas… Continue reading »