Apr
27

Rekryteringsprocessen som metod för affärsutveckling

En rekrytering är inte någon lätt historia. Dels handlar det om att analysera verksamheten för att identifiera vilken typ av kompetens som krävs, men det krävs också att man tar pulsen på organisationen för att se vilken personlighetstyp som bäst passar in i organisationen. Men rekryteringen kan också fylla andra roller. I en rekrytering har… Continue reading »

Jan
27

Dress for success

Även om det sägs att man inte ska döma hunden efter håren, sägs det ju även att first impression lasts. Det Här står ordstäv mot ordstäv, poler på ett kontinuum, som inte riktigt möts. Av den anledningen har jag hittat på en ny oumbärlig produkt som med fördel används vid arbetsintervjuer. Jag kallar den kort… Continue reading »

Dec
30

Allting kommunicerar – även din platsannons

Så här i dyrtider kan man tänka att det är fler än jag som har fått ett nyvaknat intresse för platsannonser. Bilan kan ju falla förr än man anar och då kan det vara påpassligt med en plan B, som kan sjösättas inom kort. Efter att ha gått igenom en hel del platsannonser kan jag… Continue reading »