Jan
27

Dress for success

Även om det sägs att man inte ska döma hunden efter håren, sägs det ju även att first impression lasts. Det Här står ordstäv mot ordstäv, poler på ett kontinuum, som inte riktigt möts. Av den anledningen har jag hittat på en ny oumbärlig produkt som med fördel används vid arbetsintervjuer. Jag kallar den kort… Continue reading »