«

»

Jan
22

Vikten av att vara en del av sin egen målgrupp

Ett utvecklingsprojekt föregås ofta av en mängd olika element som exempelvis en affärsplan, som kan innehålla marknadsanalyser, utlåtanden från fokusgrupper, proof-of-concept etc. Allt sånt är sunt och affärsmässigt. Dessutom är det bra att ha torrt på fötterna eftersom det är enkelt att hänvisa till all research som gjorts om ni projektet skulle misslyckas med att uppnå de fastslagna affärsmålen.

Man vill ha torrt på fötterna helt enkelt. Det är bra.

Men det kan vara långt mellan vad en målgrupp kan tänka sig att göra och vad en målgrupp faktiskt kommer att göra.  Fast det spelar ju mindre roll, ja, om man har torrt på fötterna alltså. Torrt på fötterna innebär ett slags carte blanche, som kanske inte alltid gynnar affären i slutändan.

En målgrupp som är enkel att glömma bort i arbetet med förstudien är organisationen som ska utveckla, underhålla, vidareutveckla, lansera och marknadsföra den tjänst som byggs.

Något som jag skulle ta med i en riskkalkyl är om organisationen inte anser sig ingå i den tänkta målgruppen och själva inte kommer att använda tjänsten av en eller annan anledning. Och det skulle vara oavsett hur torrt på fötterna jag än hade.

Torrt på fötterna är bra, men det är inte bättre eller bäst och det räcker inte hela vägen.

Det är nämligen så att jag inte tror att en organisation som av en eller annan anledning har ett ljumt intresse för den tjänst som ska lanseras inte på en långsiktig nivå kommer att kunna vidareutveckla tjänsten, marknadsföra och sälja den på ett optimalt sätt eller för den delen känna stolthet och vara de bästa ambassadörerna för den heller.

Nu är det inte så att jag menar att alla på volvo måste köra volvo, men om de inte känner ett engagemang för sin produkt kommer slutresultatet att bli sämre än om de gjorde det. Jämför det med en artist som inte känner sig bekväm i sitt uppträdande. Det är helt enkelt roligare att titta på artister som har roligt och glädje är något som smittar av sig. Det blir en blinkande röd svaghet i SWOT-analysen.

Om du inte utvecklar tjänster som du själv vill använda, kommer du att utveckla tjänster för en anonym marknad. Visst kan du använda personas, namnge de tänkta användarna och tilldela dem egenskaper, yrkesval, inkomst, utbildning, hemvist och tusen andra saker. Men du kommer inte att kunna identifiera dig med dem.

Om du dessutom bygger din verksamhet kring din tjänst, vill besjäla den och ”leva varumärket”, som man ibland pratar om, vill det sannerligen till att du brinner för det du prånglar ut.

Kan du inte identifiera dig med din målgrupp genom att själv vara en del av den, kommer du heller inte att kunna bygga en tjänst som motsvarar, uppfyller och allra minst överträffar deras förväntningar.

Bilden kommer från: Denis Collette

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>