Jan
22

Vikten av att vara en del av sin egen målgrupp

Ett utvecklingsprojekt föregås ofta av en mängd olika element som exempelvis en affärsplan, som kan innehålla marknadsanalyser, utlåtanden från fokusgrupper, proof-of-concept etc. Allt sånt är sunt och affärsmässigt. Dessutom är det bra att ha torrt på fötterna eftersom det är enkelt att hänvisa till all research som gjorts om ni projektet skulle misslyckas med att… Continue reading »