Jan
28

Vägen till att lyckas går via att misslyckas

Häromdagen var jag hemma hos Paul Isakson och hälsade på och hittade där ett inlägg som pekade mot en kampanj som Honda kör: Failure: The secret of success. Well, lätt för en av världens ledande tillverkare av motorcyklar att säga tänker kanske du. Icke desto mindre. Att vägen till att lyckas går via att misslyckas… Continue reading »

Jan
22

Vikten av att vara en del av sin egen målgrupp

Ett utvecklingsprojekt föregås ofta av en mängd olika element som exempelvis en affärsplan, som kan innehålla marknadsanalyser, utlåtanden från fokusgrupper, proof-of-concept etc. Allt sånt är sunt och affärsmässigt. Dessutom är det bra att ha torrt på fötterna eftersom det är enkelt att hänvisa till all research som gjorts om ni projektet skulle misslyckas med att… Continue reading »

Jan
08

Utveckla mot den målgrupp som driver affären

Det är lätt att tro att hoten mot en verksamhet i första rummet är externa. Det kan röra sig om konkurrens och prispressning, distributionssvårigheter, problem att attrahera duktig personal eller varför inte ökade råvarupriser. I strävan att positionera sig gentemot externa hot och risker är det enkelt att glömma bort hur interna problem ska behandlas… Continue reading »

Dec
18

Har du laddat din webbtjänst med komo?

När du bygger en webbtjänst är det en mängd antal komponenter som måste ramla på rätt plats för att allt ska fungera: back-end, front-end, databaskopplingar, informationsarkitektur, interaktionsdesign, funktionalitet, ett snyggt skal, positionering, CRM-processer, delbarhet, ja, för att nämna några delar. Men det finns ytterligare en komponent som är viktigare ändå; en komponent som differentierar det… Continue reading »