«

»

Jan
12

Representerar ditt företag det onda eller det goda?

För några år sedan fick jag möjligheten att leda ett strategiprojekt med syfte att ta fram en ny produktstrategi för verksamheten.

Jag inledde den första sittningen med att ställa en kanske något märklig fråga till projektgruppen: nämligen om de ansåg att de tillhörde den goda eller den onda sidan.

Frågan måste ha varit otippad för den resulterade i en ganska lång och kompakt tystnad – glasartade ögon som tittade tomt ut över rummet.

När en av deltagarna till slut bröt den ganska långa konstpausen var det med påståendet att det väl var självklart att de tillhörde den goda sidan.

Och det var väl kanske självklart – eller var det verkligen det? Kanske inte ändå. Jag ifrågasatte påståendet med att nämna att verksamheten inte erbjöd något mervärde till kunderna och dessutom tillämpade rätt ondsinta lock-in-funktioner med syfte att förhindra churn.

Ändå var det inte alls märkligt att de av hävd skulle tillhöra de goda, för det vill man ju.

Men det här är inte en diskussion om normativa teorier. Det bakomliggande skälet till min fråga var i själv verket att försöka se om organisationens självuppfattning stämde överens med den syn som jag misstänkte att kunderna hade. Att utveckla en ny produktstrategi om de här två fundamentala uppfattningarna inte stämde överens, skulle vara att kasta pengar i sjön.

Så här fungerar det nämligen: din omvärld har tolkningsföreträde när det gäller att definiera dig, vilket i sin tur innebär att det är inte du som bestämmer vem du är i din omvärlds ögon. Om det ligger i din affärsidé, vision och mål att attrahera en vid målgrupp är det här något du bör ta hänsyn till. Vänder du dig mot små väldefinierade nischmålgrupper blir det ännu viktigare att du och din målgrupp har samma positiva syn på din verksamhet.

Om din verksamhets självuppfattning stämmer illa överens med omgivningens uppfattning uppstår ett gap. Gapets storlek beror på hur långt ifrån din verksamhet och din kundgrupp befinner sig. Ju större gapet är desto sämre är det. Genom att lära sig att lyssna på bruset och signalerna på internet är det ganska enkelt att ta reda på hur din verksamhet uppfattas.

Vad det här egentligen handlar om är något som enkelt som trovärdighet, vars värde man gör klokt i att respektera. Anledningen till det är att folk kan prata med varandra och att budskap kan spridas med vindens fart på ett, förstås, helt okontrollerat sätt.

Utger du dig för att vara en sak men agerar på ett motsatt sätt uppstår ett gap. Tar du inte ställning i frågor blir du slätstruken, vag och otydlig vilket i sig försvårar för mottagaren att etikettera dig, något som i sig gör dig till ett latent hot.

Det bästa du kan göra är att vara ”god” och kommunicera det utan att kommunicera det. Kan du inte det, är nog det näst bästa att vara ”ond” och transparent med det. Då uppnår du i alla fall tydlighet gentemot din omgivning och vi vet var vi har dig någonstans.

Foto: David M*

5 comments

 1. Lena says:

  Intressant! Men hur många vågar vara ”öppet onda” egentligen? Försöker komma på något exempel, men gör inte det. Däremot poppar flera ”feg-onda” upp, ulvar i fårkläder, eller hur det nu var… ;)

 2. Stefan Deak says:

  Precis! Men ta Jean-Baptiste Emanuel Zorg i Femte elementet till exempel. Han är ju så episkt ondskefull att det bara sjunger i väggarna. Men han är öppen med det och därför kan vi relatera till det. Riktigt obehagligt blir det emellertid när någon framstår som god och välvillig men har nattsvarta avsikter i rockärmen.

 3. Chrille says:

  Väldigt intressant läsning! Är det bara jag eller har det blivit mer och mer vanligt med ”vänliga” företag? I alla fall på nätet..Binero är ett exempel. Vi försöker också ha med det i strategin och i vårt bemötande, t.ex. det gamla klassiska en nöjd icke-kund är bättre än en missnöjd kund.

 4. Stefan Deak says:

  Jo, vissa företag har ju ett rätt personligt tilltal i sin kommunikation och det är något som i alla fall jag gillar. Jag skulle tro att de företagen i allmänhet har grundats av människor som redan innan stod med åtminstone en fot på nätet och därför också vet hur man förväntas bete sig.

  Det låter bra det, nöjd kund är ju firmans grund :)

 5. SpiritSings says:

  Redan 1996 skrev Faith Popcorn och Lys Marigold i ”Klicka på trenden” om det goda företaget som kommande trend. De talade om att upprätta ett SOS-program för skogen, eller djuren, eller barnen eller vadsomhelst. Folk kommer hellre att handla från företag som aktivt tar ställning FÖR det goda och nu är vi här! :-)

  http://stellaspiritsingsscott.blogspot.com/

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>