«

»

Maj
13

Är Skunk verkligen räddat nu?

På nyhetstjänsten Nyheter24 kunde man idag läsa att Skunk är räddat. Spray sägs enligt artikeln ha dragit tillbaka sina planer på att lägga ner tjänsten. Emellertid kvarstår frågan om tjänsten verkligen är räddad - och om den är det - i så fall varför.

Föll Spray tillföga för trycket för en 800 eller så gamla skunkare? Såg de i uppslutningen en intäktspotential som innan nedläggningshotet varit dolt? Eller är det så att de inte ville riskera andra värden i tjänsten? Allt detta är oklart, eftersom Spray sällan uttalar sig annat än när de delar ut snö eller anställer någon till en chefsposition.

De som varit involverade i Skunk vet att tjänsten idag ligger på något som kan liknas vid en antik plattform (kanske var det av historisk hänsyn som Spray valde att dra tillbaka nedläggningen). Även om tjänsten i sig kan uppvisa en hygglig räckvidd är den i det närmaste omöjlig att vidareutveckla. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv är den enda rätta åtgärden att tacka för den tid som varit och lägga ner tjänsten.

Igår skrev jag emellertid att allt gudbevars inte är affärsmässigt och att det kan finnas andra värden i en tjänst än rent ekonomiska. Jag vidhåller fortfarande att Skunk är en dålig affär för Spray och inte har något att göra i Sprays produktportfölj, något som i bottnar i att varumärket, som det ser ut idag, inte har kapacitet att bära en tjänst som Skunk.

Vad man istället bör göra är att utmana samfälligheten - som uppenbarligen av nostalgiska skäl visar på en fäbless för tjänsten - att använda ett förvisso inarbetat varumärke med historisk tyngd att göra något bra.

Dela ut källkoden till Skunk, säger jag. Låt samfälligheten ta över utvecklingen av tjänsten, men drifta den och fortsätt att sköta medlemshanteringen så att medlemmarnas integritet hålls intakt. Implementera för alldel annonstaggar, men skänk intäkterna till välgörenhet och låt medlemmarna själva rösta på vad de vill att annonsintäkterna ska gå till.

Skunk är en av få möjligheter för Spray att visa på ett corporate social responsibility och det vore i mina ögon att göra sig själv en otjänst att inte ta tillfället i akt.

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>