«

»

Jan
27

Mikrobloggande och the hivemind

En sk borg cube

En sk borg cube

Igår postade John Battelle en tweet, som sedan blev till en bloggpost med den öppna frågan om Twitter är ett förstadium till borgernas ”hivemind” (dvs ett kollektivt medvetande som delas av flera entiteter).

Jag skulle säga att det är det; nästa logiska steg alltså. När Chris Brogan skrev en artikel om Gatekeepers vs Gatejumpers så var just min kommentar att sociala medier är en ”gatekeeper” och att ”The Hivemind” kommer att bli dess ”gatejumper”.

Att sociala medier som facebook, Twitter, Jaiku, Bloggy, Flickr eller vad vi nu ska ta som exempel är gatekeepers består just i att de är begränsade till en domän eller en viss infrastruktur. Men i det att vi ser att nätverken i allt högre utsträckning öppnas upp, exempelvis genom att använda OpenID, uppstår också möjligheten att använda tekniken som ett ramverk och katalysator snarare än något som begränsar. Om det här skrev jag på Online-PR.

Att kommunikationen på mikrobloggarna i allmänhet inte utgörs av dialoger utan snarare dubbelriktade monologer utan synlig korrespondens där exempelvis A säger ”jag vill ha glass” och B svarar ”jag dricker kaffe” är egentligen inte ett problem. The hivemind handlar mindre om dubbelriktad kommunikation och är snarare ett brus som är möjligt att lyssna av eller delta i och där det är upp till var och en att sortera ut sina egna signaler.

När alla är på Twitter och hela tiden rapporterar var de är och vad de gör och alla följer alla, så är vi väldigt nära ett ”Borg hive mind”.

Och kanske är medeltalet av alla utsagor på ett James Surowieckianskt (alltså han som skrev ”The Wisdom of Crowds) vis en briljant idé.

1 comment

  1. Microblogg : Alla talar om mikrobloggar - Online PR says:

    [...] Stefan Deak – mikrobloggar och the hivemind [...]

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>