Jan
12

Representerar ditt företag det onda eller det goda?

För några år sedan fick jag möjligheten att leda ett strategiprojekt med syfte att ta fram en ny produktstrategi för verksamheten. Jag inledde den första sittningen med att ställa en kanske något märklig fråga till projektgruppen: nämligen om de ansåg att de tillhörde den goda eller den onda sidan. Frågan måste ha varit otippad för… Continue reading »