Jan
12

En lista på företag som använder Twitter

I allt högre utsträckning har företag börjat att experimentera med mikrobloggar som ett medel för sin företagskommunikation och relationsbyggnad mot kunder och prospekt. Buzz Marketing for Technology har sammanställt en lista över företag som använder mikrobloggar i allmänhet och Twitter i synnerhet. Är ditt företag med på listan? Accenture – twitter.com/Accenture Arena Flowers – twitter.com/arenaflowers… Continue reading »