Maj
15

E-handeln har alltjämt mycket kvar att lära av detaljhandeln

Webben är ett fantastiskt medium, ett material utan egenskaper, som Löwgren och Stolterman säger i ”Design av informationsteknik”. E-handeln är något som fortsätter att växa, vilket man kan läsa i den senaste utgåvan av E-barometern. Ändå har e-handeln mycket kvar att lära av traditionell butiksförsäljning. Traditionell butiksförsäljning brottas med problemet att visa upp så många… Continue reading »